Welkom bij het Troubadoursgilde der Lage Landen

gilde

Het troubadoursgilde der lage landen is een samenwerkingsverband van vakbroeders en -zusters. Al sinds het eerste minstreelconcours in 1995 kwam een enthousiaste uitwisseling op gang die zou uitmonden in de oprichting van ons gilde op 27 september 1999 op kasteel Nemerlaer te Haaren.

De regelmatige uitwisseling van ervaringen bleek voor eenieder positief uit te vallen en bij te dragen aan een versterking van de eigen kwaliteiten.
Ons doel is het troubadourschap te verheffen tot grotere hoogten en meer bekendheid te verwerven bij ons publiek.

Het gilde biedt:

  • entertainment op niveau
  • ervaren troubadours
  • betrouwbare afspraken
  • grote variatie in stijl
  • heldere contracten
  • vervanging bij verhindering / ziekte
  • mogelijkheid tot direct boeken van onze leden

Ons contactadres is:

Roerdomp 19 - 3755 GG - Eemnes -
035 53 15 920
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Troubadour

Het troubadourschap is een aloud ambacht. De troubadour werd ook wel trouvère, bard, minstreel of juglar genoemd. De ontwikkeling van de troubadour hield altijd gelijke tred met de maatschappij waarin hij leefde, hij was er een afspiegeling van.

In de middeleeuwen was hij de nieuwsbrenger en verhaler van de geschiedenis in ballades, voor een goeddeels ongeletterd gehoor *)
Vaak volgde dan een vrolijk festijn met dans en populaire liederen. Daarnaast bezongen de troubadours de Hoofse Liefde, die platonisch was. Ook stelden zij sociale wantoestanden en vuige kuiperijen aan de kaak in hun dichtsels, wat niet altijd door iedereen op prijs werd gesteld. Tot op de dag van vandaag zijn dit de thema's van de troubadour; net zo doorspekt met humor en ironie als weleer.

Door de eeuwen heen kwam de nadruk steeds op een ander aspect te liggen.
In de late middeleeuwen zien we het epos en de ballade op de voorgrond staan.
Later, tijdens de romantiek, neemt de serenade een hoge vlucht (tot aan het balkon...).
De sociale onrechtvaardigheid staat centraal in het begin van de vorige eeuw, uitmondend in de protestliederen van de jaren '60 en '70.

Tegenwoordig is het ook de persoonlijke verwoording van algemene gevoelens die recht doet aan de tijdsgeest.
De troubadours van ons gilde staan in deze traditie, maar ook in de actualiteit, ónze tijd!

*) Nog steeds vervult de "Jali" in West Afrika deze functie. Zij staan hoog in aanzien, want zij zijn de hoeders van de geschiedenis van hun volk, die niet op schrift gesteld is.